به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ محسن همیانی اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای سازمانهای خدمات اضطراری و حیاتی مانند سازمان آتش نشانی، ارائه خدمات در سطح استاندارد به تمامی افراد جامعه با صرف حداقل زمان ممکن است و از وظایف سازمانهای آتشنشانی ارتقای سطح توان خدمات رسانی و تضمین امنیت جانی و مالی شهروندان ، به کمک تجهیزات و امکانات به روز و پیشرفته می باشد.

وی، با بیان اینکه حادثه هیچگاه خبر نمی کند و ایستگاه های آتش نشانی همواره باید با تجهیز به تمامی وسایل مورد نیاز برای اطفای حریق و امداد و نجات از آمادگی کاملی برخوردار باشند، بیان داشت: در راستای افزایش توان تجهیزاتی و موتوری و آمادگی سازمان آتش نشانی با تجهیز به انواع امکانات و ماشین آلات آتشنشانی جهت مقابله با هرگونه حوادث و خطرات احتمالی ناگوار، دو دستگاه خودروی سنگین و یک دستگاه خودروی سبک از سوی شهرداری به این سازمان تحویل و تخصیص یافته است تا به کاربری آتش نشانی تبدیل گردد.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس، در خاتمه با اشاره به نگرش مثبت مجموعه مدیریت شهری به ویژه شهردار نسبت به توسعه و احداث زیرساخت‌های حوزه امداد و نجات و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات به روز و پیشرفته، افزود: با تجهیز این خودروها به لوازم اطفای حریق و افزوده شدن به ناوگان خدماتی و امدادی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، از آنها در حوادث احتمالی و عملیات های سازمان استفاده خواهیم کرد.