به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ رضا آقائی در حکمی از سوی احمد طاهری سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران به عنوان سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران منصوب شد.

پیش از این وحید انصاری مسئولیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران را بر عهده داشت که طی مراسمی از خدمات وی قدردانی به عمل آمد.

بر اساس این گزارش آقائی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته عمران آب است، معاونت و مسئولیت چندین اداره منابع طبیعی شهرستانی را در کارنامه کاری خود دارد.