به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛  تا دقایقی دیگر افتتاح  با حضور دکتر سلطانی فر، محسنی بند پی استاندار تهران، فرمانداران ورامین و پاکدشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و تنی چند از مسئولان، دو پروژه ورزشی در شرق استان تهران افتتاح خواهد شد.

برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران

برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران

photo_2019-06-13_11-12-12

photo_2019-06-13_11-12-08