به گزارش خبرگزاری برنا استان تهران، با حضور وزیر ورزش و جوانان، نمایندگان مجلس، گلمحمدی مدیر کل ورزش و جوانان، دقایقی پیش زمین چمن مصنوعی مهرامام رضا(ع) که عملیات احداث آن از سال 1390 آغاز شده با متراژ 8200 مترمربع فضای روباز و 30 مترمربع فضای سرپوشیده و هزینه 8508 میلیون ریال توسط مسئولان وزارت ورزش و جوانان افتتاح گردید.

 

گفتنی است، در  سفر یک روزه وزیر ورزش و جوانان به ورامین و پاکدشت، سالن ورزشی خاتون آباد نیز که عملیات احداث آن از سال 1390 آغاز شده با متراژ 1010 مترمربع و هزینه 12307 میلیون ریال و با استعداد پرداختن به رشته های فوتسال، بسکتبال، هندبال و ... توسط وزیر ورزش و جوانان و مسئولان محلی به بهره برداری خواهد رسید.

 

برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش پایتخت گل ایران