به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ مدیر کل جهاد کشاورزی شهرستان قدس با اعلام این خبر گفت: براساس تبصره ۲ ماده ۱۰قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، 16مورد ساخت و ساز غیرمجاز شامل دیوارکشی، بنا و محوطه سازی در اراضی کشاورزی شهرستان تخریب شد.

وی افزود: این ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی باغی روستاهای زرنان بالا و پائین با دستور قضایی توسط مدیریت جهاد کشاورزی قدس و با حضور عوامل انتظامی این شهرستان قلع وقمع شد.