به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ عادل رحمانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تخریب این تعداد باغ ویلا و دیوارکشی از احکام بلا اجرا بوده است که اخیرا حکم آن طبق قانون اجرا شد.

وی افزود: ۹ مورد از این تخریب ها مربوط به ویلاهای مجلل در روستاهای یوسف رضا و سعید آباد در بخش مرکزی پیشواست و ۸ مورد محوطه سازی و دیوار کشی نیز که به صورت غیر قانونی در حال تغییر کاربری بود تخریب شد.

دادستان پیشوا گفت: با اجرای این احکام سه هکتار از زمین های بکر کشاورزی آزادسازی شد و این برخورد با متصرفان متخلف زمین های کشاورزی به طور جد پیگیری می شود.

وی افزود: تاکید دادسرا به متخلفان این است که افرادی که تغییر کاربری غیر مجاز داده اند خودشان طبق راأی دادگاه اقدام به تخریب و پاک سازی کنند.

رحمانی خاطرنشان کرد: همه دستگاه های اجرایی شهرستان مکلفند طبق قانون به کمک جهاد کشاورزی بیایند و تجهیزات خود را در اختیار این نهاد قرار دهند.