به گزارش خبرگزاری برنا از نهران ؛ "مصطفی عباسی" با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: به دستور دادستان شهرستان دماوند، دو دستگاه خودروی در حال حمل آب در مهرآباد و رودهن توقیف گردید.

عباسی در ادامه افزود: به منظور جلوگیری از آب فروشی در جهت حفظ وصیانت از منابع آب های زیرزمینی و همچنین حفظ حقوق حقابه بران رودخانه ها، کلیه خودروهای حمل آب در سطح شهرستان توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این راستا دو دستگاه نیسان در منطقه مهرآباد و شهررودهن در حال حمل آب توسط ماموران گشت بازرسی امور منابع آب دماوند توقیف و به پارکینگ تحت نظر منتقل گردید.

عباسی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد کرد.