به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا؛ دکترگابریل محققی مدیر عامل  ایرانی باشگاه مونستر آلمان در گفتگویی با برنا در خصوص دیدار با معاون وزیر سنگال و سفیر این کشور گفت: این دیدار که با دکتر تسمن سفیر سنگال و مامادو گوسیره کایه معاون وزیر سنگال صورت گرفت،  جلسه ی مهمی برای انجام فعالیت های اقتصادی بین آلمان و سنگال بود و همچنین در خصوص فعالیت های ورزشی نیز گفتگوهای خوبی صورت گرفت.

وی افزود: محوریت این بحث ها در زمینه ی ترانسفر ورزشی، ایجاد آکادمی و آوردن و انتقال بازیکنان سنگالی به اروپا بود که امیدوارم بتوانیم بدین طریق پلی بین اروپا و سنگال شویم.