به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ حمیدرضا گودرزی معاون امنیتی و انتظامی استاندار به همراه حسین عباسی فرماندار، سیروس جعفری معاون سیاسی انتظامی فرمانداری، حکمت امیری شهردار، کاکاوند فرمانده انتظامی و جمع دیگری از مسئولان پیشوا وضعیت اردوگاه اتباع خارجی واقع در این شهرستان را مورد بررسی قرار دادند. 

در این بازدید، بر ضرورت تدابیر لازم جهت مدیریت حضور اتباع در این مرکز تأکید شد. 

اردوگاه مراقبتی عسگرآباد از سال ۱۳۷۷ به عنوان اردوگاه مراقبتی اتباع و مهاجرین خارجی غیر مجاز در حوزه تهران تعیین شده است. 

 این اردوگاه مسئولیت پذیرش و اعزام اتباع غیر مجاز دارای حکم قضایی یا جمع آوری های طرح های انتظامی در استان تهران و ۱۱ استان دیگر کشور را به عنوان معین عهده دار است.