به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ جلسه شورای اداری ورزش و جوانان استان تهران با حضور رضا گلمحمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و ناظمی مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان استان تهران تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص وظایف ستاد های ورزشی اوقات فراغت و تفاهم نامه وزارت ورزش و سازمان بسیج مستضعفین به گفتگو و تبادل پرداخته شد.

ناظمی مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان گفت : اخبار امید بخش بسیار مهم است و با روحیه جهادی که در آقای گلمحمدی می بینم بسیار تاثیرگذار بود.

وی افزود : بخشی از آسیب هایی که در سیل اخیر بوجود آمد با همکاری وزارت ورزش و جوانان از جامعه ورزشکاران دعوت کردیم که در گلریزان مجموعه  شهید شیرودی مشارکت کنند و نقش بسیار پررنگی داشتند.

مدیر روابط عمومی وزرات ورزش و جوانان با اشاره به سمینار همایش دو روزه مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان گفت: ایجاد فضای یاس و ناامیدی را به خوبی می توانیم از بین ببریم و روابط عمومی ها می توانند نقش بسیار خوبی ایفا کنند.