به گزارش خبرگزاری برنا،اخیرا در فضای مجازی ویدیوهایی از فیلم های سینمایی دنیا پخش می‌شود که به نظر میرسد کاملا هدفمند باشد. این‌ فیلم‌ها غالبا آثار مطرح جهان هستند که صداگذاری بر روی آن‌ها به صورت نریشن از زبان راوی اتفاق می‌افتد و‌ گوینده با ادبیات هجوآمیز به توصیف زیستن در اسلامشهر می‌پردازد.

همشهریان عزیز هوشیار باشید نگارنده این‌ متن از مدافعان و حامیان شوخی با تمام افراد، لهجه‌ها و‌ فرهنگ‌های مختلف است. اما اگر دقت کرده باشید این‌ ویدیو‌ها تاکنون فقط در ارتباط با شهرستان اسلامشهر و رباط کریم ساخته شده است. از این‌ رو می‌توان فرضیه بو دار بودن این مسئله را پیش بینی کرد.

به هر جهت بولد کردن و برجسته سازی نام اسلامشهر بدون شک برای تک تک شهروندان ما اهمیت دارد، اما همشهری عزیز نام شهرستان اسلامشهر امروز به مدد افتخارات ورزشکاران رشته‌های مختلف به اضافه حافظان قرآن‌ و نخبگان علمی شهرمان در رسانه‌ها شنیده می‌شود و مطمئن اهمیت دیده شدن در این‌ موارد پسندیده است تا استفاده از ادبیات هجوآمیز!