به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ سید ابراهیم امینی نایب رئیس و عضو شورای اسلامی شهر تهران، ضمن حضور در بین نماز گزاران محله کن به همراه فریدون حیدری شهردار منطقه و جمعی از مدیران، شهروندان را برای شرکت در انتخابات پنجمین دوره شورایاری ها دعوت کرد.

وی شورایاران را زبان گویا و پل ارتباطی با شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران دانست و به اهمیت حضور آنان، برای انتقال مشکلات محله  به مدیران شهری اشاره کرد .

امینی از مردم خواست تا با شور و علاقه در این عرصه نیز فعالیت کنند و افرادی را از بین کاندیداها انتخاب کنند که نسبت به مسایل محله، بیشترین احساس مسئولیت را دارند.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت : شهروندان با مشارکت پر شور در انتخابات شورایاری ها، دست یاری به مدیران شهری برای اداره محلات بدهند.

وی درباره محله کن گفت : پتانسیل و ویژگی های خاص این محله به عنوان فیلتر هوا و ریه تنفسی غرب تهران موجب شده تا این محله مورد توجه ویژه مدیران شهری باشد و  شهردار منطقه این توانمندی را دارد که حافظ منافع و حقوق قانونی مردم، خصوصا اهالی بخش کن وباغداران بوده وپیگیر مصوبات هفته اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی شهرتهران برای محله ارزشمند کن است .

براساس این خبر، پس از اقامه نماز جمعه، شهروندان درباره مسائل و مشکلات این محله با مدیران شهری گفتگو کردند.