به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ بخشدار قلعه نو در ارتباط با این موضوع با اشاره به تخلفات صورت یافته در گذشته به دلیل عدم نظارت کافی و رعایت قوانین در اخذ انشعابات آب بیان کرد: متاسفانه در سالهای گذشته عده ای با استفاده از ضعف نظارت ها اقدام به ساخت و ساز و اخذ انشعاب آب بدون مجوز قانونی نموده اند که این موضوع با گذشت زمان و توسعه جمعیتی روستای عشق آباد و نیز وجود شهرک صنفی تولیدی عشق آباد و واحدهای تولیدی و دامداری موجود، در مجموع سبب افزایش میزان مصرف آب به ویژه در فصول گرم سال شده است که باتوجه به حجم لوله انتقال اصلی آب به این روستا، این میزان از دپی آب پاسخگو نیاز مصرفی روستا نمیباشد و سبب بروز مشکلاتی مانند قطعی های طولانی و افت فشار آب جهت استفاده اهالی عشق آباد گردیده است.

علیرضا صادقی در ادامه ضمن انتقاد از آن دسته افرادی که بدون رعایت قانون و در نظر گرفتن منافع مردم اقدام به ساخت و ساز و اخذ انشعابات غیرقانونی می نمایند گفت: بخشداری قلعه نو در راستای عمل به وظایف نظارتی و قانونی خود با شناسایی واحدهای متخلف و پیگیری مراحل قانونی، با اخذ احکام قضائی لازم و همکاری عوامل اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان ری، نسبت به قطع انشعابات غیرمجاز اقدام مینماید که برنامه امروز نمونه ای از این دست اقدامات می باشد.