دومین اردوی آماده سازی ورزشکاران پارابیلیارد دومین اردوی آماده سازی ورزشکاران پارابیلیارد به مناسبت هفته ولایت به میزبانی هیئت بولینگ بیلیارد و بولس استان تهران برگزار شد.

لینک کوتاه خبر