به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛  حمید عسگری پور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار از بازداشت رئیس شورای شهر فردوسیه خبر داد و گفت: رئیس شورای شهر فردوسیه به اتهام ارتشاء بازداشت شد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: