به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ سید جلال ملکی  سخنگوی سازمان آتش نشانی اظهار کرد : هیئت‌ها توجه داشته باشند که محل آتش‌زدن خیمه‌ها از پارچه‌های هیئت، کابل های برق، بالکن منازل، درخت‌ها و... فاصله مناسبی داشته باشد.

وی افزود : عزادارانی که در این محل‌ها حضور دارند از نزدیک شدن به شعله‌های آتش خودداری کنند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت : هنگام برگزاری مراسم خیمه سوزی حتماً باید کپسول آتش‌نشانی و شیلنگ آب در محل باشد.

وی تاکید کرد :  بهتر است که هیئت‌ها و تکیه‌ها یک کپسول آتش نشانی را در دسترس داشته باشند.