به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ این گروه به مناسبت ایام محرم اقدام برپایی ایستگاه صلواتی خدمات پزشکی می پردازند ارائه خدمات شامل پزشک کارشناس مامائی کارشناس تغذیه روانشناس معاینه دندان و....می باشد.

همچنین این طرح از اول محرم در جنوب تهران توسط این گروه درحال اجرا می باشد وتا پایان محرم ادامه دارد.

لازم به ذکر است گروه پزشکی برای دهه دوم به مناطق محروم شهر مشهد مقدس اعزام می شوند وبه ارائه خدمات رایگان می پردازند.

 

3

1

2

5

4

6

8

9

11

12

13

14

16

عکاس: فاطمه داودی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: