به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ مهدی عزیزی گفت: اقدامات لازم برای آماده سازی آبراه های منطقه به منظور استقبال از فصل پاییز و بارندگی های احتمالی در راستای مصوبات ستاد مدیریت بحران شهرداری قدس در حال انجام می باشد.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته با توجیه و بسیج پرسنل زحمتکش امور شهر و واحد تاسیسات با شناسایی ایرادات موجود در پمپ های مستقر در سطح شهر آن ها را تعمیر و یا در صورت نیاز تعویض می نمایند و نقاطی که نیاز به نصب پمپ دارند تهیه و نصب خواهد شد.

مهدی عزیزی در ادامه خاطر نشان کرد: در هفته اخیر نصب پمپ کوچه متین در سی متری شهدا و نصب پمپ چاه جذبی کوچه رجائی بن بست شقایق انجام شده است و ۲۰ مورد وارسی پمپ های سطح منطقه با دقت و انجام تست نیز صورت پذیرفته است.

مهدی عزیزی، مدیر منطقه ۲ شهرداری قدس، در پایان بیان داشت: وجود پمپ های روبین برای تخلیه و پیشگیری از تجمع آب های سطحی بسیار موثر است و آماده به کار بودن آن ها برای مدیریت اب های سطحی امری مهم و موثر تلقی می گردد و به صورت مداوم پیگیری و بررسی می گردد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: