به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛  ذوالفقاری با تاکید بر مصرف بهینه آب اظهار داشت: اراضی قابل تجهیز به سامانه های نوین آبیاری در استان تهران ۹۶هزار هکتار است که این سامانه ها تاکنون در ۶۳ هزار هکتار از این اراضی اجرا شده است.

وی ادامه داد: به این ترتیب، ۶۵ درصد اراضی کشاورزی استان تهران به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده است.

ذوالفقاری تصریح کرد: طبق برنامه پیش بینی شده قرار است تا پایان امسال ۱۲هزارهکتار دیگر از اراضی کشاورزی استان تهران به سیستم نوین آبیاری مجهز شود که تاکنون ۴۷درصد از این میزان محقق شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خاطرنشان کرد: در سال های اخیر استان تهران در اجرای سامانه نوین آبیاری کشور پیشتاز بوده است.

وی یادآور شد: با اجرای سامانه های آبیاری نوین در اراضی کشاورزی علاوه بر کاهش مصرف آب، شاهد ارتقای بهره وری در این بخش خواهیم بود.

به گفته ذوالفقاری، باتوجه به بحران کم آبی در سال های اخیر و نیاز کشاورزان استان به آب ، سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر توسعه روش های صرفه جویی در میزان مصرف از جمله اجرای سامانه های نوین آبیاری است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: