به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ در این مراسم خانم مرادپور ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای سرپرست جدید شهرداری، از وی خواست تا با همدلی و اتحاد مجموعه کارکنان شهرداری کارها و اهداف مدیریتی را به نحو احسن پیش ببرند.

 رئیس شورای اسلامی شهر در ادامه خطاب به سرپرست شهرداری، تأکید کرد: انتظار مجموعه شورای شهر از سرپرست جدید این است که اتحاد و هماهنگی مجموعه شهرداری را غنیمت شمرده و از تمامی توان و پتانسیل این نیروها جهت پیشبرد اهداف شهرداری استفاده نمایید. 

 وی همچنین تصریح کرد: در سایه اتحاد و همدلی کارها پیش می رود و اگر این اتحاد نباشد انتظار کار و نتیجه نخواهیم داشت. 

مهندس خانی نیز در ادامه با اشاره به اینکه مدیرپروری در این سال ها صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: مدیرپروری وظیفه مدیران ارشد است و امروزه در درون ساختار سازمانی مدیرپروری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. استفاده بهینه از سرمایه های انسانی می تواند موجب تعالی و ترقی و آبادانی شود. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: