به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ فرمانده انتظامی پایتخت در صبحگاه مشترک فرماندهی انتظامی تهران که با حضور محسنی بندپی استاندار تهران و فرمانداران شهرستان های تهران، ری و شمیرانات برگزار شد ، گفت : بالغ بر ۳۵ پرونده بزرگ و کلان اقتصادی را با همکاری دادستانی به مرحله اجرا گذاشتیم و با قاطعیت ۴۰۰ نفر از این افراد را دستگیر کردیم.

وی گفت : دستگیری مجرمین در فضای مجازی بیش از ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.

طی دو سال گذشته سهم تهران از وقوع جرایم از ۲۹ درصد را به ۲۱ رسیده است.