به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ مهندس احمد طاهری که در جلسه شورای هماهنگی این اداره کل سخن می گفت کاداستر اراضی ملی را از سیاست های راهبردی مجموعه منابع طبیعی برشمرد و خاطر نشان کرد: با اجرای طرح کاداستر اراضی ملی بسیاری از مشکلات مرتبط با این اراضی که جزو انفال و بیت المال است برطرف شده و با تثبیت مالکیت دولت بر این اراضی تصرفات به شدت کاهش خواهد یافت.

وی خطاب به مدیران و مسئولان بخش های مختلف منابع طبیعی استان تهران اجرای طرح زراعت چوب را مورد تأکید قرارداد و یادآور شد: با توجه به اجرای طرح زراعت چوب در افزایش عرصه های جنگلی و تأمین چوب مورد نیاز، ضرورت ایجاب می کند تا استان تهران نیز در این موضوع ورود جدی داشته باشد تا شاهد اجرای این طرح در سطح استان باشیم.

طاهری رویکرد پیشگیرانه را از مهم ترین وظایف مجموعه منابع طبیعی استان تهران در حوزه حفاظت از اراضی ملی دانست و تصریح کرد: لازم است پس از رفع تصرف عرصه های منابع طبیعی از ید متصرفان محدوده های رفع تصرف شده حصارکشی و تابلو نویسی شود.

وی از بازنگری و بررسی طرح های مرتعداری واگذار شده در سطح استان تهران نیز خبرداد.


 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: