به گزارش خبرگزاری برنا استان تهران؛ رئیس شورای اسلامی شهر ملارد گفت:پیرو آخرین جلسه ای که مبنی بر انتخاب شهردار ملارد داشته ایم،مقرر شده هر یک از اعضا یک یا دو گزینه مورد نظر خود را برای بررسی نهایی به صحن شورا معرفی نمایند.

محبوب اکبری،رئیس شورای اسلامی شهر ملارد در گفت وگویی در تشریح آخرین تصمیمات ماخوذه در خصوص معرفی شهردار این شهر اظهار کرد : در همین راستا و پیرو دومین جلسه ای که در این خصوص برگزار شد، مقرر شد هرکدام از اعضاء یک یا دو نفر را به عنوان کاندید به صحن شورا اعلام کنند تابا بررسی و کارشناسی جهت این موضوع به یک نفر برسند.

اکبری تصریح کرد:در این میان،مابقی اعضاء شورای شهر ملارد معتقد بودند تجربه پیشینِ اعلام فراخوان عمومی آنچنان که باید موفق نبوده مضافا بر اینکه شواری شهر نیز زمان چندانی برای ورود به چنین پروسه ها و فرایندهایی را ندارد و مقرر شد هر یک از اعضا یک یا دو نفر از افراد مد نظر خود را به شورا معرفی کرده و پس از بررسی نهاییِ افراد معرفی شده ، نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری ملارد مبادرت ورزند.

رئیس شورای اسلامی شهر ملارد در پایان خاطر نشان کرد:البته لازم به ذکر است که طرح مذکور بصورت مصوبه در نیامده و در واقع این موضوع جمع بندی نهایی جلسه دوم بود و ما نیز نهایت تلاش خود را به کار خواهیم بست تا در بستر این ساز و کار و با فوریت هر چه بیشتر در این مسیر گام برداریم تا ضمن لحاظ شدن نظرات اکثریت اعضای شورای شهر در قالب تصمیمی مبتنی بر خِرَد جمعی آنچه که به صلاح این شهر است در قالب انتخاب شهردار ملارد نمود و بروز پیدا کند.