به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ حسین میرزایی سخنگوی ستاد حذف یارانه گفت: با احتساب ۴۰۰ هزار نفر حذف شده از جمع یارانه بگیران در ماه جاری مجموعا بیش از یک میلیون نفر از صف دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته‌ شده‌اند. ۳۸.۵ درصد حذف شدگان از صف دریافت یارانه نقدی از استان تهران بوده‌اند.

استان‌های اصفهان با  ۸.۲ درصد، فارس با ۷.۵ درصد، خراسان رضوی ۶.۹ درصد و استان مازندران با ۴.۴ درصد در رده‌های بعدی دارای بیشترین جمعیت حذف شدگان از دریافت یارانه نقدی قرار گرفته‌اند.