به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ محسنی بندپی استاندار تهران در نهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران که با حضور معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد اظهار کرد: در بحث اورژانس اجتماعی توانستیم مجوزی را از سازمان امور اداری و  استخدامی اخذ کردیم که نیروهای مشغول در این اورژانس  را استخدام کنیم.

وی افزود: بنا هم  براین بود که این نیروها  بصورت رسمی استخدام شوند اما  بعدا مقرر شد تا از طریق  خرید خدمت اینکار صورت گیرد.

وی گفت : برای ما پذیرفتنی نیست که  شهرستان بهارستان   با  داشتن 600 هزار جمعیت فاقد اورژانس اجتماعی باشد.

استاندار تهران تصریح کرد: کیفیت خدمات اورژانس اجتماعی در استان باید ارتقا پیدا کند و  به دنبال این هستیم  که در استان تهران بصورت 24 ساعته اورژانس اجتماعی خدمات ارائه دهند.

وی افزود: به دنبال استخدام نیروهای بکار گرفته در اورژانس اجتماعی هستیم و معتقدیم  اورژانس کاری کاملا تخصصی است.

بندپی گفت : با مکاتباتی که با سازمان اجتماعی کشور داشتیم مقرر شد تا این سازمان اقدام به تجهیز اورژانس اجتماعی کنند.