به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری شهرستان قرچک اظهار کرد: بازآفرینی امری فرآیندی است و صرفاً مبحث کالبدی و فیزیکی در آن مدنظر نیست بلکه دیدگاه همه جانبه به محلات دارد چراکه توسعه اساساً همه جوانب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را مدنظر دارد.

وی افزود: در حوزه بازآفرینی باید تاب آوری در شهرها و خاصه در محدوده بافت فرسوده ارتقا یابد بطوریکه در شرایط عادی خدمات را ارائه و در موارد خاص نیز واکنش‌های لازم بروز داده شود.

وی گفت: پروژه‌های محرک توسعه برای بازآفرینی پایدار شهری با مشارکت بخش خصوصی باید انجام شود و ارائه بسته‌های تشویقی نه تنها از سوی شهرداری‌ها بلکه با همکاری همه دستگاه‌ها باید انجام شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: