به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ مهدی مجیدی با توجه به هفته ملی سلامت بانوان ، باشعار (بانوان محور اساسی سلامت خانواده)، با هماهنگی مسئول امور بانوان بخش کهریزک وبا حضور بانوان ورزشکار و بانوان ادارات این بخش  اردوی یک روزه به توچال را  تدارک دیده و اظهار داشت: ورزش نسخه رایگان سلامت زنان» می باشد و فعالیت فیزیکی مناسب ضامن سلامت زنان در همه گروه های سنی ازجوانان، میانسالان، سالمندان ، مادران باردار ، معلولین و بیماران می باشد و در این زمینه باید به طور جدی برنامه ریزی نمود.

او  درادامه گفت: هدف مهم از برگزاری هفته سلامت بانوان ، حساس سازی مدیران سلامت و عموم مردم نسبت به ابعاد مختلف سلامت زنان می باشد زیرا که فردا خیلی دیر است . ورزش، تغذیه سالم و سبک زندگی ایرانی – اسلامی مهمترین تضمین کننده سلامت بانوان ایرانی است.

وی در پایان به همه بانوان علی الخصوص بانوان بخش کهریزک ، هفته ملی سلامت بانوان را تبریک گفت.