به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ رئیس اداره صمت شهرستان ملارد از کشف یک سردخانه غیرمجاز و غیربهداشتی بستنی (مورد استفاده در تولید آیس پک) در این شهرستان خبر داد.