به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ آئین تودیع و معارفه مدیرعامل پیشین و جدید آبفای جنوب شرقی استان تهران با حضور فرماندار پیشوا برگزار شد.

در این مراسم علیرضا کارگری مدیرعامل پیشین آبفا تودیع و نامداری مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران معارفه شد.

گفتنی است،طرح انتفال آب سد ماملو به شهرستان پیشوا یکی از پروژه های مهم شهرستان است که تحت هدایت شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران انجام می شود.