به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ سید مهدی ساداتی در خصوص عمل به قانون در بازه پیش از انتخابات و هنگام آن بیان کرد: فرمانداری به عنوان زیر مجموعه وزارت کشور، مجری انتخابات است و وظیفه اصلی اش اجرای صحیح قانون است. از این روی، باید عمل به مر قانون را نه تنها در ستاد اجرایی و مسئولان شهرستان نهادینه کند.

وی افزود: مسئولان انتخابات نباید اجازه دهند تحت هیچ شرایطی اصل بی طرفی و حراست از حق الناس خدشه دار شود.

ساداتی بسترهای لازم برای انتخابات الکترونیکی و دستی را در شهرستان فراهم دانست و افزود: همه امکانات و بسترهای لازم برای انتخاباتی پر شور فراهم شده و داوطلبان واجد شرایط برای کاندیدا شدن می توانند با همراه داشتن شرایط و مدارک لازم، از ۱۰ آذرماه به فرمانداری مراجعه و نسبت به ثبت نام  اقدام کنند .