به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ مهدی یوسفی جمارانی در نشست با کارشناسان حوزه فرماندار که به منظور پیگیری پروژه های سطح شهرستان برگزار شد از ساماندهی ۳۵۰ کارگر ساختمانی فصلی در این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای اجرای ماده ۱۳۱ قانون‌کار، به منظور حفظ حقوق و منافع‌مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران مشمول قانون کار ، برای اولین بار انجمن‌صنفی‌کارگران ساختمانی در فیروزکوه تاسیس شد.

فرماندار فیروزکوه افزود: به منظور ساماندهی وضعیت کارگران‌ساختمانی، احقاق حقوق قانونی آنها، ارتقای سطح‌دانش فنی آنان، تشکیل بانک‌ اطلاعاتی این انجمن با عضویت ۳۵۰کارگر و با  برگزاری انتخابات مجمع عمومی تشکیل شد.

وی کارگران را یکی از اقشار زحمت‌کش و با اهمیت در هر جامعه‌ای دانست و اظهار داشت: انجمن‌های‌ صنفی‌ کارگری با هدف ارتقاء وضعیت زندگی و معیشت کارگران و رفع مشکلات آنها تشکیل می‌شود.

وی افزود: انتظار می رود هیأت‌ مدیره انتخاب شده توسط کارگران جهت اجرای وظایف اصلی خود از جمله اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع‌ عمومی، دفاع از حقوق‌کارگران، هماهنگی در جهت برگزاری دوره‌های‌ آموزشی ایمنی و مهارت‌های‌کارگران در راستای عملیاتی نمودن اهداف تشکیل انجمن گام بردارند.

جمارانی به انتخاب اعضای این انجمن اشاره کرد و گفت: بر همین اساس اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انجمن به مدت سه سال و بازرسان آنها به مدت یک سال انتخاب شدند.