به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین با اشاره به اینکه استفاده حد مجاز سبوس در پخت نان رعایت نمی‌شود، گفت: نانواها از مصرف کنجد سیاه منع شدند و موظف هستند که فقط از کنجد سفید استفاده کنند.