به گزارش خبرگزاری برنا ؛ رضا رحمانی وزیر صمت در راستای گسترش همکاری های اقتصادی با کشورهای منطقه بویژه همسایگان  کشورمان ؛ در نیمه دوم آذرماه میزبان شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان  و هیات عالی رتبه اقتصادی این کشور و علی بن مسعود السنیدی وزیر تجارت و  صنعت کشور عمان و هیات عالیرتبه تجاری این کشور خواهد بود.

وزیر صمت همچنین برای شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ازبکستان به تاشکند سفر خواهد کرد.

گفتنی است ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و  ازبکستان  بر عهده رحمانی وزیر صمت است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: