به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ سید حبیب موسوی نماور بخشدار رودبارقصران با اشاره به برگزاری انتخابات سالم و قانونی و اعتقاد به حق الناس بودن تمام مراحل انتخابات، گفت : مشارکت عمومی بالا جهت انسجام و و حدت بیشتر مردم و اقتدار کشور و نقش برآب کردن نقشه های دشمنان می شود.

در ادامه آقایان احمد ساوه شمشکی- حسن سیفان- داود سوهانکی- محمد شمشکی-داود آقابیک ایگلی- محمودرضا صالحی فشمی- محمود علی رمضانی و حسین انیسی به عنوان اعضای اصلی هیات اجرایی انتخابات بخش رودبارقصران و آقایان امیرمهدی اسلامی پور- مصطفی مجیدی- مصیب گرمابدری- حمزه محمدصالح و احسان انصاری فرد به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

33333333333333333333

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: