به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ اولین مرحله از سری اول مسابقات لیگ قهرمانی "پینت بال برای همه (PFA)" استان تهران 1398 آقایان ، با میزبانی کمیته پینت بال جنوب شرق و حمایت پارک پینت بال شهاب، توسط کمیته پینت بال هیات ورزشهای همگانی استان تهران در ورزشگاه تختی برگزار گردید.

در این دوره از مسابقات که با حضور 16 تیم در دو کلاس مکانیکی و الکترونیکی در فرمتهای 3 و تک نفره برگزار گردید، تیمها و بازیکنان از حوزه های مختلف من جمله جنوب شرق و شهریار در 1 روز به رقابت پرداختند که نتایج بدست آمده  به شرح زیر است:

فرمت سه نفره-کلاس مارکرهای مکانیکی:

 

مقام اول: تیم شهاب نوجوانان، از حوزه جنوب شرق

مقام دوم: تیم شهاب 1، از حوزه جنوب شرق

مقام سوم: تیم گریفین، از حوزه جنوب شرق

فرمت سه نفره-کلاس مارکرهای الکترونیکی:

 

مقام اول: تیم تهران، از حوزه شمال شرق

مقام دوم: تیم خلیج فارس، از حوزه جنوب شرق

مقام سوم: تیم گریفین، از حوزه جنوب شرق

فرمت تک نفره-کلاس مارکرهای الکترونیکی:

 

مقام اول: آقای عبدا... فیروزی از تیم تهران

مقام دوم: آقای آرمین بوربور از تیم شهاب نوجوانان

مقام سوم: آقای سپهر شالفروش از تیم تهران

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: