به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ طهرانی با بیان اینکه همانگونه که فصل رویش و سرسبزی زیباست خزان طبیعت نیز جلوه های بصری خود را دارد که زندگی شهری و دغدغه های روزمره مردم را از آنها غافل کرده است.

وی افزود: به همین منظور در قالب طرح "سیمای پاییزی" معابر پارک ها و بوستان ها میزبان برگریزان درختان خواهند بود.

مدیر سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری قدس تصریح کرد: با توجه به فصل سرما و استفاده کمتر شهروندان از بوستان ها و پارک، طرح سیمای پاییزی می تواند مشوقی برای حضور شهروندان در این اماکن گردد.

طهرانی در پایان گفت: سیما و منظر و فضای سبز شهری رسالتش احیای زندگی در طبیعت است و اقداماتش در جهت آمیختن زندگی شهری با فضاهای طبیعی است و چه هوشمندانه می تواند باشد که از خود طبیعت نیز در راستای تحقق این مهم بهره ببریم.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: