عصر امروز دکتر جمارانیان مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین بهمراه مهندس سجادی مدیرعامل شرکت سابیر و هیئت همراه از پروژه تصفیه خانه ششم آب تهران ازمنطقه 22 بازدید کردند.

لینک کوتاه خبر