به گزارش خبرگزاری برنا ؛ امامی امین  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران اهمیت دادن به صنایع کوچک را تنها راه برون رفت از تحریم ها دانست و افزود: باید با عمل به بیانات رهبر معظم انقلاب، مسئولان در راستای اقتصاد مقاومتی، حمایت از صنایع کوچک  را در راس فعالیت های خود  قرار دهند و به طور کل فرمول خروج از تحریم در جنگ اقتصادی، حمایت از کارآفرینان و تولید کنندگان صنایع کوچک  است

امامی امین با خطاب قرار دادن مسئولان شهر پرند ، وظیفه آن ها را برای پیشرفت شهر خطیر دانست و افزود: اینکه مدیران مسئولیتی را قبول کنند و به آن تنها به چشم فرصت برای گذران وقت نگاه کنند جفایی بزرگ در حق مردم است و مسئولان شهرستان و کارگزاران دولت بدانند با وجود حجم نیروی انسانی و کار حرفه ای که منتج به استقرار و فعالیت ۲ هزار کارخانه در سطح شهرستان رباط کریم شده کم لطفی در حق این سرمایه های انسانی، تامین نکردن امکانات رفاهی برای سکونتشان است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: