به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ توکلی بیان اینکه ری فقط منطقه ۲۰ تهران نیست و درای ۵ بخش، ۴ شهر و ۲۲۰۰ کیلومتر وسعت است، اظهار داشت: با قابلیت و پتانسیل نهفته در ری باید نگاه کاملی به آن داشته باشیم و وجود امامزادگان واجب التعظیم، آثار تاریخی و مذهبی،  قابلیت‌های اقتصادی به دلیل وسعت سرزمینی، حمل و نقل ریلی، هوایی، شهرک و لکه‌های صنعتی، قطب کشاورزی که در ۱۲ موضوع تولیدات کشاورزی و صنایع وابسته و دامی رتبه اول تا سوم را دارا است همگی سبب شده تا از ری به عنوان جایگاه  ویژه یاد شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: