به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ شهردار قرچک گفت: نامزدهای انتخاباتی که به غیر از محل‌های تعیین شده اقدام به نصب پوستر کند و زیبایی سطح شهر را خراب کنند از آن‌ها شکایت خواهیم کرد.

خرمی شریف تاکید کرد: نامزدهای انتخاباتی برای قانون‌گذاری و نظارت بر امور کشور به مجلس شورای اسلامی می‌روند نسبت به نصب پوستر و بنر در ابتدای کار قانون را رعایت کرده و طرفداران خود را به قانون‌مداری دعوت کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: