به گزارش خبرگزاری برنا ؛ متن پیام بدین شرح است :

باز هم بهار و باز هم نو شدن و تولدی دوباره در گستره ی گیتی و چرخه زندگی

بهار رویش مجدد درختان و شکوفه های رنگارنگ  که نشان از امید و طراوات می دهد  تحولی دوباره را به انسان یادآور می شود .

 سال نو فرصتی است که با اندیشه و ایده هایی جدید به اطراف خود بنگریم.

در سالی که گذشت تمامی تلاش ما بر آن شد تا در زمینه های مختلف در خبرگزاری برنا استان تهران موجبات رضایت مخاطبان خود را فراهم کنیم و بر خود لازم می دانم در اینجا از تمامی همکاران خوبم در تحریریه برنا ،خبرنگاران و عکاسان در سرپرستی استان تهران که در طی سال گذشته با تلاشهای بی وقفه ی  خود موجب بهبود روزافزون و ارتقای فعالیت های ما شدند ،تشکر و قدردانی نمایم و امیدوارم خداوند متعال در سال جدید به ما نیروی تازه ای عطا نماید تا سهمی ولو ناچیز در ماندگار کردن وقایع تاریخ ساز و فرهنگ این سرزمین داشته باشیم.

"سال نو مبارک "

سید علیرضا کیایی جمالی

سرپرست خبرگزاری برنا تهران

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: