گروه جهادی احیاء القلوب اقدام به ضدعفونی منازل و تب سنجی و توزیع بسته های بهداشتی به منظور پیشگیری از ویروس کرونا را در میان ساکنین کوره های آجرپزی جنوب تهران انجام داد.

لینک کوتاه خبر