به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، هفته ششم رقابت های لیگ برتر والیبال روز جمعه در شهرهای مختلف ایران بزرگ برگزار خواهد شد. اسامی داوران، ناظران داوری و نمایندگان سازمان لیگ به شرح زیر است:

 

خاتم اردکان – پیام خراسان؛ داور اول اکرمی ، داور دوم پورکاشیان

ناظر داوری دامغانی نژاد، نماینده سازمان لیگ یونس حسن زاده

شهروند اراک – شهرداری تبریز؛ داور اول عابدزاده،داور دوم آقابراری

ناظر داوری یگانه مجد، نماینده سازمان لیگ ترابی

سایپا تهران – شهرداری گنبد؛ داور اول قاری،داور دوم نویدی

ناظر داوری فیروزی، نماینده سازمان لیگ سلیمانی

شهرداری ارومیه – پیام خراسان؛ داور اول کاویان، داور دوم رزقی

ناظر داوری حاتمی، نماینده سازمان لیگ یاوری

شهرداری ورامین – عقاب نهاجا؛ داور اول شوشتری، داور دوم عقاب نهاجا

ناظر داوری صداقت، نماینده سازمان لیگ پورکاشیان

کاله مازندران – فولاد سیرجان ایرانیان؛ داور اول قریب، داور دوم اعلایی

ناظر داوری صباغ، نماینده سازمان لیگ خوشدل