به گزارش برنا؛ اعظم ناصری، مدیر جهادکشاورزی دیلم استان بوشهر گفت: در اجرای حفظ بستر تولید و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، با حکم قضایی  به قلع و قمع و جمع آوری مصالح ساختمانی در روستای خواجه گیر بخش مرکزی این شهرستان با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه اقدام شد.

او اظهارکرد:۹ مورد عملیات غیرمجاز در این اراضی صورت گرفته بود که با همکاری شهرداری و اداره راهداری  شهرستان  تخریب شالوده و جمع آوری مصالح ساختمانی دپو شده  اجرا شد.

او گفت: کشاورزان و باغداران قبل از هرگونه ساخت و ساز در عرصه‌های کشاورزی خود، برای اخذ مشاوره و مجوزهای قانونی لازم به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی تابعه مراجعه کنند.

مدیر جهاد کشاورزی دیلم از همکاری  دادگستری،  نیروی انتظامی، اداره راهداری و شهرداری این شهرستان در اجرای حکم مراجع قضایی تقدیر کرد.

او یادآورشد: این شهرستان حدود ۴۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی  دارد که بطور متوسط سالانه ۳۰ هزار هکتار از این مجموع زیر کشت محصولات زراعی می‌رود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: