به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ در این جلسه دکتر جلیلی قاضی‌زاده، مدیر پروژه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران، به تشریح ضرورت انجام برنامه نمونه‌برداری پسماند پرداخت. به گفته وی، شناخت کمّی و کیفی پسماند، پایه و اساس فاز شناخت وضع موجود و نیز مبنای اصلی طراحی سیستم جدید مدیریت پسماند که حوزه‌های مختلفی از تفکیک از مبدأ تا جمع‌آوری و انتقال و از پردازش و بازیافت تا دفع را شامل می‌شود، است. به عبارت دیگر، هرگونه تغییر و تحول در وضعیت مدیریت پسماند و حرکت به سمت پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در این بخش، در گرو شناخت دقیق مقدار و مشخصات پسماند تولیدی است. مهدی جلیلی قاضی‌زاده همچنین به‌روزرسانی داده‌های پسماند تهران، تعیین تغییرات مکانی و زمانی کمّیت و کیفیت پسماند و پتانسیل بازیافت، تعیین مشخصات فیزیکی-شیمیایی پسماند و شناسایی عوامل موثر بر تولید پسماند را از اهداف برنامۀ نمونه‌برداری عنوان کرد.

در ادامه، محمد هاشمی، مدیر اجرایی عملیات نمونه‌برداری، به ارائه جزئیات برنامه‌ی نمونه‌برداری پرداخت. در این راستا، ابتدا زمان‌بندی و برنامه کلی نمونه‌برداری تشریح و سپس به تفصیل، به مواردی مانند نحوۀ مراجعه به منازل و واحدهای غیرخانگی، انواع فرم‌های ضروری و نحوۀ تکمیل آن‌ها پرداخته شد. در نهایت، به سؤالات شرکت‌کنندگان و ملاحظات آنان پاسخ داده شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: