به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حامد مظاهریان در افتتاحیه چهارمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی اظهار داشت: بر اساس دیدگاه آینده نگری و آینده پژوهی، صنعت گردشگری رو به رشد خواهد بود و رویکرد دهه های اخیر و پیش رو نیز از گسترش گردشگری به عنوان یکی از پررونق ترین، پیشتازترین صنایع جهان حکایت دارد.

وی ارتباط انسان ها و نه دولت ها را از ابعاد مهم گردشگری دانست و افزود: گردشگری صنعتی تلقی می شود که به صورت مستقیم با صلح و آرامش و دوستی بین انسان ها و فرهنگ ها در ارتباط است و یکی از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورها به شمار می رود.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران تصریح کرد: با گسترش گردشگری، خشونت به عقب می رود و با پیشروی خشونت، گردشگری نمود کمرنگی خواهد داشت. آسایش، راحتی و امنیت از مسائل مهمی است که گردشگران را به نقاط مختلف دنیا سوق می دهد و از سوی دیگر حرکت به سمت جهان عاری از خشونت و خشم شاخصه مهم در گردشگری سلامت شناخته می شود.

وی با اشاره به اهمیت گردشگری برای ساکنین نقاط مختلف، اذعان داشت: رونق صنعت گردشگری به افزایش کیفیت زندگی بشر، راه اندازی مشاغل جدید و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، خدمات رفاهی وآموزش، امکان بهره مندی از جاذبه های طبیعی و انسان ساز می انجامد.

سرپرست معاونت منابع انسانی شهرداری تهران، نقش نهادهای محلی را در گسترش صنعت گردشگری مهم و موثر دانست و افزود: خوشبختانه همکاری بین نهاد مدیریت شهری و شورای شهر تهران برای توجه به مقوله گردشگری را شاهد هستیم. از سوی دیگر زیرساخت های تهران نیز با حمایت از گردشگری تقویت می شود. شهری که با دارابودن بیش از 200 سال پایتختی مستمر، بیش از 9 میلیون نفرجمعیت، جاذبه های اقتصادی، طبیعی  وانسان ساخت و منبع بیش از 52 درصد مالیات کشور در این شهر ، دارابودن سهم بالا در GDP کشور (تولید ناخالص داخلی کشور) ، خدمات دهی در بیمارستان های بزرگ و مجهز و از همه مهمتر نیروی انسانی ماهر و متخصص نقش مهمی در جذب توریست و گسترش صنعت گردشگری در کشور دارد.

به گفته  مظاهریان، گردشگری به عنوان صنعتی تلقی می شود که از یک سو به گسترش اقتصادی کمک کند و از سوی دیگر بین انسان های مختلف پیوند و تعامل برقرار می کند و این موضوع در برنامه سوم توسعه شهر تهران مدنظر قرار گرفته و پیش بینی شده است.

معاون شهردار تهران ضمن قدردانی از دست اندرکاران برگزاری کنگره بین المللی گردشگری سلامت، این نوع کنگره ها را با توجه به پیشرو بودن بخش غیردولتی و حمایت دولت و نهادهای عمومی، الگویی برای پیشرفت آینده صنعت گردشگری عنوان کرد.

وی تاکید کرد: این الگو می تواند در تغییراتی که در بخش های سیاسی و حتی منطقه ای رخ می دهد، مهمترین نقش را ایفا کند و بخش خصوصی نیز از قبل فعالیت های این بخش منتفع شود.

مظاهریان با بیان اینکه گردشگری و خشونت در تضادند و صحبت از گردشگری، واژه صلح را به ذهن متبادر می سازد و به نوعی گردشگری و صلح مترادف یکدیگرند؛ اظهار امیدواری کرد که با بهره گیری از صلح و گردشگری در شهر تهران بتوانیم برای توسعه پایدار گردشگری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان گام های اساسی برداریم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: