به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حمید بهرامی معاون اجتماعی و فرهنگی با اعلام این خبر افزود:

در راستای بهره مندی کودکان 6 تا 12 سال از خدمات سلامت محور، مرکز فرآموز میلاد کارگاه های آموزشی اعتماد به نفس را در این هفته به صورت رایگان برپا می کند.

وی با اشاره به اینکه ویژه برنامه های هفته سلامت روان در پهنه جنوب از 18 تا 24 مهر از ساعت 9 تا 13 به میزبانی بوستان بهمن برگزار می شود بیان کرد: هدف از اجرای برنامه های هفته سلامت روان، حساس سازی جامعه به نقش خود مراقبتی و ارتقاء سلامت روان از طریق افزایش نشاط اجتماعی خواهد بود.

همچنین منطقه 19 با اعزام دانش آموزان و ارائه خدماتی از قبیل تفسیر نقاشی و آموزش سلامت روان در این برنامه مشارکت خواهد کرد.

معاون شهردار منطقه تصریح کرد:  ویژه برنامه هایی از قبیل گفت وگو در شهر و اشتراک تجارب زیسته شهروندان در حوزۀ سلامت روان،ایستگاه کلینیک ها و مراکز ارائه دهندۀ خدمات مشاورها ی و روانشناسی،اجرای برنامه های جامعه نگر در حوزه سلامت روان به منظور ارتقای سواد سلامت روان و آموزش عمومی مردم، ایستگاه بازی و سلامت روان،اجرای دومینو با شعارهای کمپین سلامت روان، ایستگاه بازی ونشاط  با توجه به ظرفیت، ساختار جمعیتی، اجتماعی فرهنگی پهنه و مخاطب، نشاط سالمندی از برنامه های پیش بینی شده به مناسبت هفته سلامت روان است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: