|

نشست صمیمی سازمان های مردم نهاد جوانان خراسان رضوی با حضور سیدجواد حسینی معاون اجتماعی ،سیاسی و امنیتی استانداری ، فرشته سلجوقی، مدیر کل دفتر بانوان و خانواده و کوروش صبوریان مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.