هرچند در سالی که گذشت، در کمیته امداد به دلیل الحاق بودجه نتوانستیم همه کارهایی که می‌خواستیم، انجام دهیم ، امااتفاقات خوبی از جمله جشن خودکفایی برای مددجویان و اعزام افرادی که تا حالا به زیارت امام رضا مشرف نشده بودند، داشته ایم.

علاوه بر این در حوزه تهران هدفمند سازی موفقی داشتیم، آمار نشان می دهد، 70 درصد به اهداف خود رسیده ایم،در سال جاری مشکل جدی مسکن داشتیم که به خاطر کم شدن مسکن مهر بود. ما برای سال آینده برنامه‌های زیادی را پیش بینی کردیم و برای رفع مشکل مسکن برنامه هایی داریم.