به گزارش گروه سلامت جوان برنا، سکینه پرستش با بیان این مطلب افزود: سال پیش رو سالی سرنوشت ساز برای حوزه پرستاری است و مهمترین اتفاق آن می تواند برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات دوره چهارم سازمان نظام پرستاری کشور باشد .

وی ادامه داد: به طور قطع طی دوره های گذشته قدم های بزرگی برای ارتقای حرفه پرستاری برداشته شده است ولی هنوز با استانداردها و ایده آل های حرفه ای فاصله زیادی داریم و برای رسیدن به آنها راهی جز حضور موثر و کامل تمامی پرسنل پرستاری در انتخابات پیش رو نداریم .

عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز طی پیام نوروزی، امسال را سال همدلی و همزبانی ملت و دولت نامیدند، تنها با اتحاد، همدلی و همزبانی همه عزیزان می توانیم سازمانی مقتدر و پیگیر جهت احقاق حقوق حرفه ای و ایجاد جایگاه شایسته برای پرستاری کشور داشته باشیم .

نائب رئیس هیات مدیره نظام پرستاری رشت، حضور فعال پرستاران را در سال گذشته برای پیگیری مطالبات پرستاری، نویدبخش حضور خوب و موثر آنان در انتخابات امسال دانست و بیان کرد: انتظار است که جامعه پرستاری در سر تا سر کشور، با حضور صد درصدی خود در عرصه انتخابات، به تکلیف حرفه ای خود عمل کنند و در احقاق حقوق حرفه ای و ارتقاء جایگاه پرستاری نقش آفرینی کنند.